71 18 33 58 90 12 93 33

 

© Vike Montessoribarnehage SA

En trygg plass å være!

Trygge barn som trives i barnehagen

Trygge barn som får utviklingsmessige utfordringer

Trygge barn som individ og gruppe, liten og stor