71 18 33 58 90 12 93 33

 

© Vike Montessoribarnehage SA

Montessoripedagogikk

 

 

Maria Montessori (1870-1952) var en av Italias første kvinnelige leger. Hun arbeidet med barn, og hadde en stor interesse for pedagogikk. I arbeidet sitt la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt tilrette og de får holde på med noe som interesserer dem. Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne iakttagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv.

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. Montessoris idé om innlæring handlet om å gå fra det konkrete til det abstrakte, og derfor utviklet hun materiell for praktiske, sansetrenende og intellektuelle øvelser. Matematikkmateriellet gir for eksempel barnet en talloppfatning og tydelige begreper om regneoperasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Norge har vi hatt montessoribarnehager siden 1969 og montessorigrunnskoler siden 1989. Vike Friskule er barneskolen her på Vikebukt, og der brukes det også Montessoripedagogikk. Det viktigste for oss i Vike Montessoribarnehage er likevel kjærlighet, omsorg, trygghet og respekt. Vi skal møte barna med samme verdighet og tillit som vi møter andre voksne. Vi skal ha et åpent fang om noen trenger trøst eller nærhet, og vi skal skape en trygg hverdag for barna i barnehagen.