71 18 33 58 90 12 93 33

 

© Vike Montessoribarnehage SA

Dagsrytme på Lønneberget

 

 

07.00

Barnehagen åpner

08.00

Frokost

Tannpuss etter frokost

09.30

Utetid/ tur/ leik/ prosjektarbeid

10.15

Ryddetid

10.30

Samling

10.45

Lunsj

11.30

Bleieskift/ legging

Ut for de som ikke skal sove

14.00

Fruktmåltid

14.30

Bleieskift

16.30

Barnehagen stenger

07.00

Barnehagen åpner

08.00

Frokost

Tannpuss

09.30

Arbeidsøkt/ tur

10.50

Ryddetid

11.00

Samling

Do/ vaske hender

11.30

Lunsj

12.00

Utelek

14.30

Fruktmåltid

14.45

Frilek/ aktiviteter

16.30

Barnehagen stenger

Dagsrytme på Villa Utsikten