71 18 33 58 90 12 93 33

 

© Vike Montessoribarnehage SA

 

 

Vil du søke barnehageplass hos oss?

 

 

Det gjør du via Vestnes kommune sine hjemmesider, link til det finner du her: Søknadsskjema

 

Vestnes kommune har samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, og det er barnehagekonsulenten som tildeler barnehageplasser. Hovedopptaket er 1.mars hvert år, men det er også mulig å søke i løpet av barnehageåret.

Plassen beholder barnet til skolestart.